Informacje ogólne
  Rada Programowa
  Komitet Organizacyjny
  Program Konferencji
  Dla uczestników
  Referaty
  Warsztaty
  Uczestnicy
  Sponsorzy
  Patronat medialny
  Galeria zdjęć
  Bydgoszcz
  KontaktZ okazji 10-lecia bazy danych BazTechBiblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Biblioteka Politechniki Krakowskiej serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy", która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 27-29 maja 2009 r.


Celem konferencji jest przegląd zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem bibliograficznych baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzinowych baz rejestrujących zawartość polskich czasopism naukowych i fachowych oraz prezentacja form współdziałania z innymi serwisami czy instytucjami. Wymiana doświadczeń oraz poznanie dorobku i zamierzeń twórców polskich baz bibliograficznych powinny w konsekwencji zainicjować współpracę w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów i wyznaczania kierunków rozwoju.


Tematyka wystąpień i dyskusji będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień:

  • problemy tworzenia sieciowych baz danych, głównie dziedzinowych, rejestrujących artykuły z czasopism, w tym zagadnienia indeksowania zawartości treściowej, ujednolicenia opisów formalnych, dostępu do pełnych tekstów publikacji;
  • oprogramowania do edycji i udostępniania baz, w tym zintegrowane wyszukiwanie (jednoczesne przeszukiwanie baz różnych typów, multiwyszukiwarki);
  • jakość i przydatność bibliograficznych baz danych;
  • analizy bibliometryczne, ocena parametryczna - punktacja czasopism;
  • obecność polskich zasobów z baz bibliograficznych w wyszukiwarkach światowych (np. Google, Google Scholar);
  • bibliografie publikacji pracowników;
  • bazy bibliograficzne a inne serwisy - partnerzy czy konkurenci?
  • współpraca z wydawcami i redakcjami czasopism.
     

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty i pokazy.


Tematy referatów i komunikatów są ustalane indywidualnie z twórcami baz danych i specjalistami w tej dziedzinie. Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online w EBIB (seria Materiały konferencyjne) oraz zamieszczone w repozytorium E-LIS.Liczba odwiedzin: 114779© 2008 Biblioteka Politechniki Krakowskiej,  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego